Nieuws van de OCMW-raad

Onze twee OCMWraadsleden Bart De Vos & Jeff De Troyer stelden heel vaak kritische vragen bij het OCMWbeleid: Bereiken we de juiste mensen? Hoe kunnen we het bereik nog vergroten? Hoe kunnen we de mensen in nood nog beter ondersteunen?

Nieuws over dit onderwerp