Nieuws

Op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Dat was één van de beloftes bij de vorige verkiezingen. Naast het opwaarderen van de adviesraden en Gemeenteraadscommissies, het vernieuwen van het vragenhalfuurtje en een prominente aandacht voor participatie zetten we tijdens de voorbije gemeenteraad opnieuw stappen vooruit: Opmaak van én …

Op 4 oktober 2021, over deze onderwerpen: Natuur en klimaat

Zoals bepaald door het beleidsplan dat we opstelden na de laatste verkiezingen, kwam schepen Piet De Bruyn in overleg met Natuurpunt Rotselaar tot een charter met verschillende doelstellingen die belangrijk zijn voor (het behoud van) onze natuur en haar biodiversiteit. Nationaal park Als Vlaams …

Op 4 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Tijdens de vorige bestuursperiode ontvingen we veel bezorgde vragen en opmerkingen over de (verkeers)onveiligheid. N-VA Rotselaar heeft dat thema dan ook resoluut weer op de agenda gezet. We zetten ons dagelijks in om de verkeersveiligheid te verhogen. Denk maar aan de snelheidsverlaging aan het …