Nieuws

Op 19 mei 2020

Het wordt een corona-editie met artikels van (bestuurs)leden die een belangrijke taak op zich nemen tijdens deze pandemie. Begin juni zit het huis-aan-huisblad in je brievenbus, binnenkort reeds op onze website. Ons vorig nummer van maart 2020 kon niet worden bedeeld omwille van de coronamaatregelen …

Op 19 mei 2020, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Voor de eerste keer verliep de gemeenteraad digitaal wegens de te nemen coronamaatregelen. Hierbij geven wij jullie een samenvatting van onze voorstellen: Bart De Vos drong erop aan om de beslissing van de Vlaamse overheid toe te passen. Bibliotheken worden namelijk beschouwd als openbare …

Op 24 februari 2020, over deze onderwerpen: bijen, Klimaat

Het beschermen en versterken van de biodiversiteit is een speerpunt in het gemeentebeleid. Dit gebeurt onder andere door specifieke planten of habitats extra te beschermen. We kennen in Rotselaar nog wat plaatsen met prachtige inheemse orchideeën en andere zeldzame planten. Knautia of beemdkroon is …