Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Frans Vansteenbeeck

Lid van Politieraad

Johanna Geyssens

Lid van Milieuraad, Mobiliteitsraad en Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Najdat Tracy

Lid van Jeugdraad

Lieven D’haese

Lid van Cultuurraad en Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Jacky Cools

Lid van Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Chantal Tassenoy

 Lid van Raad voor personen met een handicap