Piet De Bruyn

Vlaams Parlementslid en schepen in Rotselaar

Ik hou van Rotselaar, al sinds 28 februari 2001 de dag dat ik hier kwam wonen. Daarom wil ik al mijn ervaring die ik de voorbije twintig jaar in de politiek heb opgedaan, zonder aarzeling ten dienste stellen van elke inwoner van onze gemeente.


Vol overtuiging zet ik me in het Vlaams parlement dag en nacht in voor gelijke kansen, de bestrijding van armoede en de preventie van zelfdoding. Met dezelfde inzet heb ik de voorbije jaren als fractieleider vanuit de oppositie constructieve voorstellen gedaan in de gemeenteraad: over meer verkeersveiligheid, over échte steun aan lokale ondernemers, over heldere inspraak … Ik reken erop om dit met de volle steun van de hele N-VA- ploeg de volgende jaren te kunnen doen vanuit de meerderheid.


Voor Rotselaar wil ik een beleid dat visie en ambitie koppelt. Echte betrokkenheid en inspraak krijgen van mij daarin een centrale plaats. Samen weten en kunnen we immers zoveel meer.


Ik kies resoluut voor Rotselaar. U ook?