Station: Wezemaal en/of Rotselaar?

Op 5 april 2017, over deze onderwerpen: Doortochten, Mobiliteit

Het station in Wezemaal kent veel succes. Dagelijks nemen enkele honderden inwoners de trein richting Leuven, Brussel of Antwerpen. Dat we dit vervoermiddel moeten koesteren, staat buiten kijf. 

Een spoorweg zorgt echter niet enkel voor plezier. De automobilisten die soms minutenlang voor een gesloten overweg staan of de gevaarlijke situaties van gehaaste reizigers die nog snel de sporen over willen, vroegen om een duurzame aanpassing van de infrastructuur. Voor de veiligheid en de vlotte doorstroming komt de aangekondigde ondertunneling van de spoorwegover gang in de Langestraat niets te vroeg. Voor de buurtbewoners die een deel van hun eigendom moeten inleveren, is dit uiteraard minder prettig.

Betere communicatie

Dat de direct betrokken bewoners van de Langestraat recent werden geïnformeerd over de concrete plannen, kunnen we enkel toejuichen. Maar dat de andere inwoners van Rotselaar niet op een correcte manier over deze plannen geïnformeerd werden, vinden we onbegrijpelijk. De infovergadering werd zelfs niet op de gemeentelijke website aangekondigd: opnieuw een staaltje van onbehoorlijke communicatie. Gelukkig was er de pers nog om de bevolking in te lichten.

Waar gaat het station heen?

In de voorgestelde plannen gaat men uit van een instandhouding van het aantal reizigers. Uitbreiding van het huidige station en meer toegankelijk maken met extra parking met een beveiligde fietsenstalling in Wezemaal, is blijkbaar niet meer aan de orde. Meer nog, momenteel wordt ernstig nagedacht over een (nieuwe) 0verhuizing van het station naar de omgeving van zijn vroegere locatie aan Danone in Rotselaar. Hoe en wanneer dit ooit gerealiseerd zal worden is ver van duidelijk. Heel wat studiewerk is al gedaan, maar helaas wordt hierover niet concreet gecommuniceerd. Waarom deze optie op de infoavond over de doortochten werd doodgezwegen, is voor ons onduidelijk.

Noodzaak aan geïntegreerde visie

Een nieuw station met een verkeersplein voor bussen, fietsenstallingen, mogelijkheid tot autodelen, parkeergelegenheden en een ondertunneling ter hoogte van Danone vormen een stevige ingreep in de omgeving en vereisen een brede visie op lange termijn. Voor zo een project is het belangrijk om het geheel te bekijken, niet enkel vanuit een gedragen  mobiliteitsvisie, maar ook vanuit een visie op ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de woonkernen van de gemeente en de economische activiteiten. De werken op korte termijn, zoals de ondertunneling van de Langestraat, moeten dan ook passen in de brede visie op lange termijn.

Daarom een oproep aan alle betrokken partners: laten we de beschikbare expertise samenbrengen en in de eerste plaats luisteren naar de mening van onze inwoners. Enkel zo komen we samen tot de beste visie en concrete projecten voor onze gemeente!

Wie interesse heeft om samen met ons hieromtrent na te denken, aarzel niet ons te contacteren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is