N-VA Rotselaar keurt vernieuwde verordening Wonen-in-Meervoud niet goed

Op 24 april 2017, over deze onderwerpen: Wonen in meervoud

N-VA Rotselaar zal op de gemeenteraad van maandag 24 april de nieuwe verordening Wonen-in-Meervoud niet goedkeuren. De nieuwe verordening laat nog te veel vragen onbeantwoord, mist visie en heeft geen breed draagvlak. Bovendien houdt de meerderheid van CD&V en Open VLD onvoldoende rekening met de kritische opmerkingen van de Gecoro en Ruimte Vlaanderen.

De afdeling drong al geruime tijd aan op een herziening van de huidige verordening Wonen-in-Meervoud. In de praktijk bleek immers dat de verordening onvoldoende rekening hield met het dorpskarakter van de verschillende woonkernen. Het herzieningsproces startte hoopvol, maar het eindresultaat overtuigt niet.

De verordening die nu voorligt,  mist nog altijd een middellange- en langetermijnvisie. Nergens maakt de meerderheid duidelijk welke ambitie ze voor Rotselaar koestert. Hoe zal de bevolkingsgroei evolueren? Op welke wijze wil de gemeente dit sturen? Zonder deze visie blijft elke verordening een slag in het water.

 

De verordening maakt nog altijd onderscheid tussen gebieden waar maximaal 4 woonlagen mogen komen en gebieden waar maximaal 3 woonlagen mogen komen. Een evolutie naar 4 woonlagen is echter een grote aanslag op het uitzicht van de huidige woonkernen. Dit is niet wenselijk. De N-VA kiest ervoor om overal maximaal 3 woonlagen toe te laten.
De gemeente gaat hier bovendien voorbij aan de kritische opmerking van Ruime Vlaanderen om het verwarrende woordgebruik ‘woonlaag’ niet te gebruiken en het correcte ‘bouwlaag’ te hanteren.

 

De verordening bevat een lijst met straten waar Wonen-in-Meervoud mogelijk moet zijn, maar elke motivering ontbreekt waarom precies in die straten en op die plaatsen.

 

De verordening en de bijhorende afsprakennota zijn nog altijd veel te vaag wat betreft verkeersimpact. Ook de te verwachten impact op aanpalende straten en pleinen zou telkens onderzocht moeten worden.

 

De gemeente vroeg, zoals verplicht, advies aan de Gecoro maar houdt nauwelijks rekening met de opmerkingen van dit lokaal adviesorgaan. Bovendien deed de meerderheid geen enkele poging een ruimer draagvlak te vinden voor de nieuwe verordening. De huidige actiegroepen maakten nochtans duidelijk over heel wat expertise en een grote betrokkenheid te beschikken. Waarom dan niet het gesprek aangaan en kijken waar de verordening kan aangepast worden om het draagvlak te vergroten?

 

Raadslid Gunther Dereze (N-VA): “Het is niet alles kommer en kwel wat de nieuwe verordening betreft. De klemtoon op tijdige informatie naar de buurt is zonder meer positief. Ook de verruimde aandacht voor het vooroverleg is positief. Idem wat betreft de aangescherpte verplichtingen ivm toegankelijkheid. Maar deze positieve elementen zijn een slag in het water als er geen draagvlak voor de verordening bestaat en als er geen ruimere visie is waar de gemeente op kan steunen.”

In eerste instantie vraagt de N-VA om stemming over de nieuwe verordening uit te stellen om de vele vragen die er nog zijn te beantwoorden en om voor een breder draagvlak te zorgen.

Indien de meerderheid dit uitstel afwijst, zal de N-VA de nieuwe verordening niet goedkeuren.

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-rotselaar/-wonen-stapelen-in-meervoud-ja-a3143522/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is