Bijna 2,5 miljoen euro extra investeringsbudget voor Rotselaar dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 4 oktober 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Mobiliteit, Veiligheid

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Rotselaar betekent dat concreet bijna 2,5 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA-voorzitter Gunther Dereze van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-voorzitter Gunther Dereze.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. Door deze bijkomende Vlaamse financiering kunnen we de juiste keuzes maken om ons realistisch maar ambitieus beleidsplan verder uit te werken. We zoeken daarbij naar de juiste balans tussen schuldafbouw en investeringen. Zo werken we aan het terugdringen van de schuldenlast van de gemeente én aan het voorzien van de nodige zuurstof voor nieuw beleid.”, klinkt het bij voorzitter Gunther Dereze. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is