Digitaal Sociaal Huis

Op 11 september 2011

Sociaal Huis - Rotselaar

Sociale dienstverlening met één uniek loket

De bedoeling van dit Sociaal Huis is dat de inwoners van onze gemeente makkelijker de weg vinden naar de juiste dienst en hulpverlening. Het Sociaal Huis wordt opgevat als een aparte dienst van het OCMW én de gemeente en kwam tot stand in nauw overleg met beide besturen.

De opdracht van deze dienst is om de inwoners op de meest efficiënte wijze en via de kortste weg naar de gewenste dienst te loodsen. Dit kan, indien mogelijk, door de dienstverlening of de juiste info onmiddellijk te verstrekken  (bijvoorbeeld: bij eenvoudige zaken zoals het afleveren van formulieren, het doorspelen van adressen, contactpersonen, openingsuren van diverse diensten,...) of door correcte en volledige doorverwijzing naar de juiste dienst (bijvoorbeeld: korte uitleg van de te volgen procedure, lijst van mee te nemen documenten, bezorgen van formulieren die ingevuld moeten worden,...).

In principe zijn de contacten met het Sociaal Huis eenmalig. Immers het personeel van het Sociaal Huis helpt onmiddellijk waar het kan of verwijst efficiënt door. De concrete opvolging van de vraag gebeurt uiteindelijk door de dienst waarnaar is doorverwezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is