3.480.000 EUR voor nieuwe fietsinfrastructuur in Rotselaar

Op 23 april 2017, over deze onderwerpen: Doortochten, Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Rotselaar merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 3.480.000 EUR Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Rotselaar.

“Geweldig nieuws voor de fietsers”, zeggen Gunther Dereze, voorzitter van N-VA Rotselaar en Vlaams Parlementslid en Fractievoorzitter in de Rotselaarraad Piet De Bruyn (N-VA).  Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger”. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen euro per jaar  telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten – en dat plan bevat ook goed nieuws voor ROTSELAAR.

“N-VA ROTSELAAR ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt voorzitter Gunther Dereze. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. N-VA ROTSELAAR heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van de N19 Aarschotsesteenweg, N229, Stationstraat en provinciebaan. We hebben dit ook aangekaart bij minister Weyts”.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) 3.480.000 EUR Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in ROTSELAAR. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van ROTSELAAR, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen. Concreet gaat het om de N19 Aarschotsesteenweg, N229 Stationstraat en provinciebaan en het verharden jaagpad op LO Hanenwijk.

“Hier zaten veel fietsers in ROTSELAAR al lang op te wachten”, besluiten Gunther Dereze en Piet De Bruyn tevreden. “We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is